19.11.2007 19:08:34 
 Title:   Hospůdky
 Name:   Jára
Oznamuje se všem, že
*.. mezihospůdka se z této středy přesouvá na příští, tj. (!!)
28.11.2007 od 19.00 v salonku hospůdky U GAMBÁČE, Varšavská 24, P2
(tj. cca 200m od náměstí Míru = metro i tramvaje)

*.. 2. společné/enské mazání bude pro velký úspěch opět ve středu = 12.12. (to se snad dá zapamatovat) zase u Gambáče, kde se posledně sešlo přes 20 lidí :)
*.. následující mazání už ve Vysokém na Vánocích a školení :))..


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní