8.3.2011 22:38:59 
 Title:   Zásady diskuse na skiplus.cz
 Name:   Admin
Diskuse na internetu bývají znehodnocovány množstvím nezajímavé, často neslušné „informační vaty“, trollingu a flame-var. Pod články na doméně „Skiplus.cz“ nic takového nebude nebude. Jak to zajistíme?

Diskuze by měla mít smysl a být přínosem, tak aby se v ní cítili dobře všichni, kteří se umí vyjadřovat slušně, věcně a v duchu níže uvedených pravidel pro odborné diskuze - proto je toto fórum moderované.

Diskuse v modré lajně je vedena především formou odborných článků a příspěvků

Administrátoři si vyhrazují právo, příspěvky (nebo jejich části) nesplňující níže uvedená pravidla komentovat, mazat, nebo přesunout bez varování a udání důvodu. IP adresu zatím neblokujeme, ale...

Věříme, že drtivá většina diskutujících s námi souhlasí a fórum na SKI+.cz bude vhodným prostorem pro výměny názorů milců snowsports i snowinstructors.

1. Do diskuse vstupuj prosím až poté, co si pozorně přečteš a v souvislostech promyslíš diskutovaný článek/příspěvek/téma.
2. Diskutující přirozeně spolu mohou nesouhlasit, nástrahy pro flame-war, trolling, posměšky, pošťuchování, podsouvání jiného významu a
zvláště napadání či osočování osob nebo skupin však nebudou tolerovány.
3. Na názory, s nimiž nesouhlasíš, nikdy nereaguj pouze jejich obecným zpochybněním. Pečlivě formuluj vlastní pohled na věc a místo silných slov nabídni silné ODBORNÉ argumenty.
4. Nevytrhávej slova a myšlenky druhých z kontextu. Soustřeď se především na podstatu jejich sdělení, nesnaž se od ní odvádět pozornost k méně podstatným detailům a nesnaž se je zesměšnit jen kvůli nějaké nešikovné formulaci. Důležitá je podstata!
5. Nepřicházej do diskuse s úmyslem bojovat proti konkurenci a važ si toho, že moderátor diskuse takové přestřelky nepřipustí.
6. Když do diskuse vstoupí s dotazem laik, zaměř se přednostně na to, aby dostal srozumitelné odpovědi.
7. Hledá-li laik v diskusi odpovědi na své otázky, nezneužívá vstřícnosti "profesionálů". Platí však, že pečlivě naslouchá co je mu sdělováno a opakovaně nepolemizuje.
8. Dodržuj obvyklá pravidla slušnosti normálního života - chovej se dle etických a morálních zásad. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i zde
9. Nezapomínej, že na druhém konci jsou lidé a ne PC. Co napíšeš do diskuse, bys možná dotyčnému nikdy neřekl do očí = není slušné urážet druhé.
10. Uvědom si, kde se zrovna nalézáš - zde na "skiplus.cz" - nejdříve se dívej kolem sebe, pak se projev.
11. Před novým dotazem si prosím pomocí prohledávání ověř, zda-li se obdobný dotaz v diskusi již nevyskytnul. Dávej si vysvětlení důsledně do souvislostí a nepokládej opakovaně stejné, již vysvětlené dotazy či jejich různé účelové modifikace.
12. Při diskutovaní se drž předmětu diskuse a piš příspěvky, které jsou k věci. Máš-li příspěvek na jiné téma, najdi pro něj vhodnou diskusní skupinu.
13. Nejlépe piš o tom, čemu rozumíš a tak, aby to dávalo smysl. Nepokládej „návnady“ pro flame-war. (Neprovokuj.)
14. Zvaž, kdy je dobré použít přímý mail (oslovit přímo) a kdy umístit příspěvek do veřejné diskuse.


15. Je v pořádku, když si myslíš, že to, co právě děláš, je nejdůležitější věc ve vesmíru. Ale neočekávej od ostatních, že s tebou budou souhlasit.
16. Pokud nesouhlasíš s obecnou/odbornou úrovní a názorem domény či diskuse, neříkej všem ostatním, jak jsou pitomí - Prostě jdi pryč.

Přečti si nejdříve rady či FAQ (tento dokument), než se aktivně projevíš a nepřidělávej prosím moderátorům diskuse práci tím, že některý z předchozích bodů ignoruješ.

Děkujeme za pochopení.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní