17.1.2011 18:14:20 
 Title:   Re: VL Rokytnice
 Name:   Martin430
Jsem očitým svědkem a měl tu čest být i zanedbatelným spoluúčastníkem. Bylo to opravdu pěkné (pokoukání). Bylo mi ctí delegaci zapůjčit k testu svoje nové ski a vyslechnout si fundovaný názor. A příjemné nakonec bylo i při "postávání ve frontě".
Škoda jen, že podobných příležitostí je jen málo.
Tak díky !


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní