27.12.2010 08:30:20 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Re: Re: Česká škola lyžování - nosný metodický postup APUL
 Name:   Ondřej Novák
Ani já ne, když už tady nevydržel ani několikrát Járou upravený příspěvek adresovaný tobě Honzo, nemá to smysl. Loučím se za zpěvu internacionály jedině pluhem ale bez cenzury. Čest vaší práci hoši ze skiplus.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní