26.12.2010 18:36:05 
 Title:   Re: Re: Re: Česká škola lyžování - nosný metodický postup APUL
 Name:   HOnza
No jasně Járo - však si snad vzpomínáš, jak cca 7 lety jsem ti v létě na Orlíku dal info o svém dost kritickém materiálu (cca 15 stran) o stavu základní výuky i tréninku sjíždějí na lyžích v Česku, v němž byl nikoli pouze ve zkratce popsán i můj názor na to, jak učit sjíždění na lyžích. Impulzem k tomu tehdy bylo moje "rozrušení" z účasti na doškolení trenérů a pozorování a poslouchání našich předních trenérů mládeže (vnitřní dopředu!, zaber!, předklon!...) na svahu. Také jsem v tu dobu TADY (proti odporu), argumentoval ve prospěch tehdy ještě ZDE nepřijatého velmi zkráceného postupu výuky plně využívajícího krojení carvingových lyží... - jistě si na to pomatuješ. Tvrdil jsi tehdy, že to může fungovat jen a jen v takové (talentované)komunitě, jaká se pohybuje kolem mne. Jestli se nemýlím, je to teď už oficielně přijatá "modrá linie". Bylo to v době nedlouho po vydání knížky H.M. "Carving", kde carving (myšleno jako jízda po hraně-radiusu) byl TEHDY označován za vrchol všech lyžařských dovedností... No a náznak mého přístupu je i ve VL-taháku http://files.vl-snow.cz/200002951-b528ab6227/VL-Tahak_jizda.pdf . Z něj se sice nikdo nenaučí lyžovat, ale dozví se v něm, SICE V MAXIMÁLNĚMINIMÁLNÍ ZKRATCE, to opravdu nejdůležitější pro sjíždění na lyžích (podle nejen mého názoru).


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní