26.12.2010 15:26:37 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Česká škola lyžování
 Name:   Honza T.
Ahoj Ondřeji,

nejsi výjimka - Instruktor musí ke klientovi/žáku samozřejmě mluvit a celkově se chovat tak, aby si snadno porozuměli. Na druhou stranu, instruktor musí rozumět technice, metodice a dalším oblastem do větší hloubky.
Je důležité si u každého materiálu (např. publikace) uvědomit, komu je určený. Např. metodika Skiplusu je dělaná pro instruktory a cvičitele, a pro širokou veřejnost bude samozřejmě moc složitá a jde moc do detailů a i oblastí které lyžaře třeba vůbec nezajímají a nepotřebuje se jimi zajímat. Pro lyžařského pedagoga jsou ovšem důležité.

Předpokládám že s materiály APULu to bude podobné.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní