26.12.1950 10:50:42 
 Title:   Re: Re: Česká škola lyžování - nosný metodický postup APUL
 Name:   Ondřej Novák
"druhak budem ostatní otravovat něčím, co je asi zas až tak nezajímá, protože ČŠL je jim jasná! "

No JArdo, právě že není a stále zůstává nezodpovězeno spoustu otázek jak zde, tak na foru snow.cz. Ty otázky neměly vést k nějaké válce, naopak vzešly od nestranných lidí, kterým je to na druhou stranu úplně fuk, ale logicky se zamysleli, co že to ta ČŠL vlastně je a která publikace ji reprezentuje? Mě samotnému je s podivem, že jako člen VV Interski nedokážu na tuto otázku odpovědět, neboť kdykoliv jsem ji položil různým odborníkům, o kteých se vyjadřuješ jako respektovaných, nedokázali mi odpovědět.

Takže já myslím, že to úplně všem jasné není, ale třeba je to jen můj subjektivní pohled..Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní