26.12.1950 10:41:35 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Česká škola lyžování
 Name:   Ondřej Novák
To Honza:
Souhlasím s tebou Honzo a přesně takhle taky vzdělávám budoucí instruktory. Tedy na dvou úrovních, jedna je odborná, kde se míhají nižší, vnitřní , vnější a vyšší, aby dokázali oponovat na "odborné" platformě a druhá úroveň je ta praktická, kde se co nejjednodušeji snaží vysvětlit, že když chceš doprava, musíš si stoupnout na levou. Myslím že z mých článků i příspěvků mnohokrát vyplynulo, že termíny vnitřní hrana vnější lyže a podobné nejsou mým koníčkem :-)

To Jára:
Ok, respektuji že zatím nemáš připraveny odborné argumenty kterými by jsi svá tvrzení doložil, tedy počkáme dva měsíce. Nevím, zda je dobré zpracovávat nějaký materiál k CD, které je 5 let staré a Apul už v mnoha momentech takhle nelyžuje, ale proč ne. ;-)


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní