25.12.2010 20:53:36 
 Title:   Re: Česká škola lyžování - nosný metodický postup APUL
 Name:   Jára
2 Ondra:
Podívej Ondro, jsem přesvědčen o svém názoru, Ty o svém a mám obavy, že oba na něm trváme. Pokud se dál budeme přetahovat bez seriozního odborného zdůvodnění a důkazů, budou příspěvky obou
_ jednak podle pravidel smazány
_ druhak budem ostatní otravovat něčím, co je asi zas až tak nezajímá, protože ČŠL je jim jasná!

Mám sice rozepsán materiál k CD 2005, ale teď jej určitě nestihnu v požadované kvalitě dokončit, protože mám dost důležitější práce a i ty máš určitě hooodně jiné práce. Takže pokud nepřejdeme do diskuze na portálu APUL, navrhuji odložit řešení řešení o dva měsíce sloužící ke zpracování kvalitních odborných materiálů odůvodňujících názor každého z nás a pak uvidíme.

Přeji Ti vánoční pohodu a pokračování k tématu metodiky APUL buď na portálu APUL, nebo zde za dva měsíce :)..

2 HOnza:
Teda HOnzíku, fakt jsi ode mě někdy slyšel takovou terminologickou hrůzu jako je "spodní/horní" lyže atd ;-D


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní