25.12.2010 16:04:16 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Re: Česká škola lyžování
 Name:   Ondřej Novák
Já ti naopak Járo nerozumím.

Popis na CD 2005 je shodný s popisem, který jsem uvedl a odpovídá ukázce. Naopak na ukázce z roku 2005 bych našel ještě nějaké prvky snožného oblouku, ale v současných ukázkách naopak a nikoliv.

Takže stálenerozumím v čem " Pozdější Ondrův popis ZPO a popis v ASM08, společně s ukázkami APUL z posledních Míseček, však z biomechanického a fyzikálního hlediska (popisem i časováním pohybů základních segmentů) naopak ukazují spíše na odklon zpět k starší červené linni".

Ještě bych pochopil, že se neshodneme na okamžiku zahájení, z čehož by vyplýval logicky nějaký rozpor v popisu oblouku, ale srovnávat ukázky z Míseček se snožnými oblouky???


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní