25.12.2010 14:37:54 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Česká škola lyžování
 Name:   Jára
Já Ti rozumím Ondro a děkuji za rychlou reakci odbornými texty, jenže já jsem psal o něčem trochu jiném:

Pokud jde o individuální nosný technicko-metodický postup APUL, mám radost, že APUL i pod Ondrovým vedením nepůjde cestou červené linie. Právě v letech 2004-2006 pod vedením Fraka kolegové z APULU prosazovali moderní střední "fialovou" přívratnou cestu k paralelním obloukům (s driftováním), jak jsou
bezva obrazově dokumentovány na metodickém CD APUL 2005 (pozn.: pravda, popis se ještě lišil od modernějších ukázek, viz - text který Ondra uvádi)
  • Pozdější Ondrův popis ZPO a popis v ASM08, společně s ukázkami APUL z posledních Míseček, však z biomechanického a fyzikálního hlediska (popisem i časováním pohybů základních segmentů) naopak ukazují spíše na odklon zpět k starší červené linni
  • a není-li tomu tak, o to lépe
Tvůj níže uvedený popis 2008 a s ním korespondující ukázky z posledních Míseček, opravdu z čistě biomechanického a fyzikálního hlediska (popisem i časováním pohybů základních segmentů) ukazují nepochybně spíše na odklon zpět principům zatáčení starší červené linnie - taková jsou fakta. Ale nechci se o tom zde a zvláště o svátcích (jestli vůbec kdy) dohadovat, protože je to jen vaše věc.

Prostě beru na vědomí, že APUL nechce jít cestou biomechanických principů červené liniie a to považuji fakt za dobrou zprávu :)..


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní