25.12.2010 13:30:57 
 Title:   Re: Re: Re: Česká škola lyžování
 Name:   Ondřej Novák
Dovol Járo, abych ti oponoval. V následujícím příspěvku, který bych mohl pojmenovat "najdi deset rozdílů" uvádím nejprve popis ZPO z roku 2005 a následně popis ZPO z ASM2008.

2005
Zahranění z konce minulého oblouku uvolníme mírným plynulým pohybem těla nahoru a vpřed. Současně zmenšujeme hranění a přenášíme váhu z nižší lyže přes neutrální postavení na lyži vyšší, čímž zahájíme otáčení lyží do spádnice (driftování). Pro přenesení hmotnosti si pomáháme zapíchnutím hole. V základním oblouku paralelním dochází k přehranění v okolí spádnice. Za spádnicí aktivně zatěžujeme vnější lyži mírným plynulým pohybem těžiště dolů a zaujímáme Základní sjezdový postoj. Po celou dobu jízdy v oblouku vedeme lyže paralelně v šířce pánve, oblouk je v celém svém průběhu smýkaný.
Při paralelním oblouku základním obě lyže přehraní a zatáčí téměř současně. Obě lyže „driftují“ při neustálém kontaktu s podložkou. Otevřená stopa pomáhá při udržení rovnováhy a ulehčuje přehranění a natočení lyží. Zapíchnutí hole přidáváme podle talentu žáků, je nutné, aby si žáci nejdříve plně osvojili průběh pohybu bez pomoci holí.

2008
Na konci oblouku uvolníme zahranění lyží mírným plynulým pohybem těla nahoru a vpřed.
Současně přenášíme váhu z nižší lyže přes neutrální postavení na lyži vyšší, čímž zahájíme otáčení
lyží do spádnice (driftování). Přenesení hmotnosti a přehranění je doprovázeno zapíchnutím
hole. V základním paralelním oblouku dochází k přehranění v okolí spádnice. Za spádnicí aktivně
zatěžujeme vnější lyži mírným plynulým pohybem těžiště dolů a postupně zaujímáme „základní
sjezdový postoj“. Po celou dobu jízdy v oblouku vedeme lyže paralelně, v šířce pánve. Oblouk je
v celém svém průběhu smýkaný.
Při základním paralelním oblouku obě lyže přehraní a zatáčí téměř současně. Obě lyže jsou v
neustálém kontaktu s podložkou. Širší stopa pomáhá udržení rovnováhy a ulehčuje přehranění
a natočení lyží. Zapíchnutí hole přidáváme až podle talentu žáků. Je nutné, aby si žáci nejdříve
plně osvojili průběh pohybu bez pomoci holí.

Nenacházím zde rozdílů ani z hlediska biomechanického, ani fyzikálního, nenacházím je ani v ukázkách z CD 2005. CD 2007, z Míseček 2010.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní