25.12.2010 12:18:02 
 Title:   Re: Re: Česká škola lyžování
 Name:   Jára
Pohled Ondry Nováka formuluje problematiku také z úhlu, jakým nad ní zřejmě stále & opakovaně přemýšlí určitá část lyžařské veřejnosti a opakuje tak argumenty i diskuzi v již kvalifikovaně vyřešené oblasti dohodou AZ v letech 2003-2006, jak jsem ve svém předchozím příspěvku konstatoval.

Pokud jde o individuální nosný technicko-metodický postup APUL, mám radost, že APUL pod Ondrovým vedením nejde cestou červené linie. Právě v letech 2004-2006 pod vedením Fraka kolegové z APULU prosazovali moderní střední "fialovou" přívratnou cestu k paralením obloukům (s driftováním), jak jsou bezva obrazově dokumentovány na metodickém CD APUL 2005
  • Pozdější Ondrův popis ZPO, popis v ASM08 i ukázky APUL z posledních Míseček však z biomechanického a fyzikálního hlediska (popisem i časováním pohybů základních segmentů) ukazují spíše na odklon zpět k starší červené linni
  • není-li tomu tak, o to lépe a s modifikací podle Ondrova vyjádření tedy platí, že
AZ se v roce 2004, po dlouhém a náročném projednávání shodla na základním schematu ČŠL, "pokrývajícím" základní technické linie, které v komerční, spolkové a školní oblasti využíváme.. a výsledek obsahují právě zmiňované "Zásady...MŠMT", které nejsou žádným úředním šimlem, ale finálním demokratickým výsledkem
! shody odborných vedení AZ !
vycházejícím z jejich ! praxe !..
  • a).. umím si dobře představit ČŠL bez 1.části červené smykové linie (viz vedle v modré lajně), jenže SL ČR i části ŠKOL ji aktuálně podle svých materiálů využívá a učí podle ní
  • b).. kolegové z APULU by si nepochybně dokázali představit ČŠL bez 1.časti modré carvigové linie, ale podle té zas učí většina ostatních
  • c).. nepochybně by se našli teoretici, kteří by se obešli bez první části fialové "driftované" linie, ale tuto moderní přívratnou variantu zase důsledně využívá většina LŠ SL ČR, naše AZ i další spolkové a školské organizace.
I když osobně bych se opravdu bez 1.části červené smykové linie snadno obešel, myslím si, že takto je to správně..
1) nechci nikomu brát jeho nosný technicko-metodický postup a nutit mu náš názor - doufám že Ondra také ne
2) potřeba mít ty postupy popsané v celé vyvojové linii je také jeden z názorů které respektuji


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní