25.12.2010 10:48:47 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Česká škola lyžování
 Name:   Ondřej Novák
Souhlasím s Krabem, který situaci přesně vystihl.

K Járově reakci bych jen rád doplnil, či poopravil, že Apul rozhodně nevyučuje podle červené linie smykových oblouků, pro kterou jsou typické odraz z hran, rotace či protirotace, či zatáčení na odlehčených lyžích. Stačí si přečíst popis ZPO v ASM08 a těm kteří chtějí pochopit by mělo být jasné, že se o snožné/smykové oblouky nejedná.

Stejně tak se mi jeví tvrzení, že podle modré vlnovkové linie učí všichni ostatní jako mírně nepřesné. Pohybuji se na kopci a v prostředí různých kurzů a různých AZ poměrně dost a musím naopak říct, že podle modré linie, přes vlnovku téměř nikdo neučí.

Z toho mi vyplývá, že se všichni logicky přiklání k fialové linii, která není svým pojetím nic supermoderního, neboť ctí standartní linii vyučovanou po celém světě: pluh, přívrat, zpo. Červená linie nemá v dnešní době a s dnešním materiálem své opodstanění vyjma jízdy v hlubokém sněhu (a i tam se tom dá v závislosti na dnešním materiálu diskutovat) a jízdy na strmých svazích. Otázkou pro mne zůstává zda to je jen aplikace ZPO na podmínky, neboť takhle to učím a všichni to velmi dobře chápou a nebo zda bylo potřeba vytvořit extra linii 15 smykových oblouků. V tomto ohledu mi opravdu přijde červená linie jako umělý akademický výplod s potřebou popsat něco co sice je, ale lze to vyřešit dvěma odstavci.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní