24.12.2010 11:47:02 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Česká škola lyžování
 Name:   Jára
Dík Ivane,
za vstřícnou úvahu a názor, který jak v bodu 1), tak zvláště v bodu 2), otvírá nový úhel pohledu na možná rěšení, zde např. problému s lyžařskými diplomkami, dizertačkami atd. - což považuji za dlouhodobý "ořech".

I bod 1) a především jeho závěr v kurzívě, nutí k zamyšlení i když ani zde to zas až tak nebude moje parketa, protože dobrý "marketing" a reklama není to, co bych ovládal :(.., ale i tudy jistě cesta kupředu vede a
možná zde je i největší chyba - jak jednoduché = díík !!

V radikální redukční dietě a ozdravném řezu do "starého dřeva" se však asi neshodneme a doufám, že to nebude důvod k nevraživosti, ale k naslouchání a přemýšlení. ČŠL rozhodně není akademický konstrukt, a dnes vychází z praxe všech tří oblastí, na jejímž základě se AZ v roce 2004, po dlouhém a náročném projednávání shodla na základním schematu ČŠL, "pokrývajícím" základní technické linie, které v komerční, spolkové a školní oblasti využíváme..
  • a) umím si dobře představit ČŠL bez 1.části červené smykové linie, jenže APUL, SL ČR i část Škol ji aktuálně podle svých materiálů využívá a učí podle ní
  • b) kolegové z APULU by si nepochybně dokázali představit ČŠL bez 1.časti modré carvigové linie, ale podle té zas učí všichni ostatní
  • c)nepochybně by se našli teoretici, kteří by se obešli bez první části fialové "driftované" linie, ale tuto moderní přívratnou variantu zase důsledně využívá většina LŠ SL ČR, naše AZ i další spolkové a školské organizace.
Ergo NEvidím prostor pro redukční dietu jednoho mistra výživy či zahradnitví, která jak už to u diet bývá, na někoho zabere, ale druhého s jiným metabolizmem poškodí.

To co VIdím, jsou společné základní standardy zdravého stravování a vhodné "diety" různých mistrů dietologie podle jednottlivých specifik..
  • 1s. = společné závazné standardy nám dobře deklaruje pokyn MŠMT - na kterém jsme se shodli..
  • 2i. = ta specifika pak možnost individuálně modifikovat "nosné metodické postupy", samozřejmě při důsledném dodržení společných závazných standardů 2s.(!) (tj. * definic kvalifikací a jejich obsahu, * minimální společné zkouškové požadavky a jejich hodnocení, * závazný obsah školení jak v praktických, tak teoretických předmětech, * počet jejich hodin i rozsah vyučované látky, * atd..)
a tahle problematika byla velmi pečlivě/důkladně projednána a výsledek obsahují právě zmiňované "Zásady...MŠMT", které nejsou žádným úředním šimlem, ale finálním demokratickým výsledkem ! shody odborných vedení AZ ! vycházejícím z jejich ! praxe !..

I když osobně bych se opravdu bez 1.části červené smykové linie snadno obešel, myslím si, že takto je to správně..
1) nechci nikomu brát jeho nosný technicko-metodický postup na nutit mu náš názor
2) potřeba mít ty postupy popsané v celé vyvojové linii je také jeden z názorů které respektuji.

Na závěr bych Ti rád poděkoval, že i v předvánočním čase jsi našel čas, podívat se do této diskuze a formulovat korektně problematiku z úhlu, jakým nad ní zřejmě stále opakovaně přemýšlí i určitá část lyžařské veřejnosti a opakuje tak diskuze v již kvalifikovaně vyřešené oblasti.. jenže ten "marketing" - viz začátek :)


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní