23.12.2010 21:40:39 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Re: Re: Česká škola lyžování
 Name:   Krab
Ahoj Járo,
1) Je škoda, že si nemyslíš, že jsi největším propagátorem, protože jsi ve skutečnosti jediný, kdo se odváží nosit dnes a denně kůži ČŠL na trh a tím ji drží při reálném životě vně archivů a spisů. Je jen trochu škoda, že se domníváš, že ČŠL nepotřebuje reklamu a potvrzování svých kvalit v každodenním životě. Kodifikace ministerstvem není markteing, je to spíš polibek smrti.
(Trochu bych tady viděl paralelu s jistou velkou církví, která se po dlouhé etapě zahledění do sebe vydala opět mezi prostý lid (a to i moderními cestami jako FaceBook) a velmi doufá, že to ještě není pozdě.)

2) Cit: "CESTA ČŠL kupředu nepochybně také vede právě směrem kvalitního a systematického rozpracování některých interních metodických postupů a diaktických metod preferovaných různými formálními i neformálními společenstvími lyžařů nad rámec základu ČŠL a umožněním jejich digitalizace pro všechny."

ČŠL vznikla jako akademický konstrukt na akademické půdě. Vzhledem ke struktuře zapojených organizací jsem si jist, že rozpracováním jsou nám povinováni především pracovníci FTVS vč. studentů magisterského a doktorandského studia. Voláš správně, ale nesprávným směrem. I tady se projevuje zanedbaný marketing - všeobecné povědomí o ČŠL nebylo vytvořeno, nikdo netlačil na trh oblbující marketingové novinky ... (o tom by víc napsal HOnza)

3) Můj osobní názor je, že spíše než rozpracovávání dalších a dalších detailů, což jsou jen kosmetické úpravy tvaru, by zanedbanému a přestárlému stromu ČŠL prospěl radikální redukční a ozdravný řez do starého dřeva a následně výběr z nových silných výhonků. Budiž k tomu povolán mistr zahradník.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní