18.12.2010 14:20:28 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Re: Česká škola lyžování
 Name:   Jára
Milý kolego, díky, ale nemyslím si, že jsme největšími propagátory ČŠL... ČŠL není potřeba propagovat, protože je v ČR tradičním národním učebním plánem vyvíjejícím se a průběžně aktualizovaným od roku 1972. Právě na základu ČŠL mají akreditován svůj projekt všechna MŠMT akreditovaná školící zařízení i VŠ
viz Pokyn MŠMT ČR zde
a Tvůj ČSLŠ je AZ aktivní ve smyslu ČŠL.

Naše AZ je jediné z těchto subjektů, které je ochotné zde prezentovat a vysvětlovat laické i odborné veřejnosti jak základ = "ČŠL - jako národní výukový systém", tak z ní odvozený interní nosný model výuky. Ostatní k jinému postoji nepochybně vedly právě špatné zkušenosti se slovíčkařením a různými předpojatostmi i antagonizmy, které jsme si užili i zde, takže se svým kolegům z ostatních AZ i VŠ ani nedivím...
  • nicméně interní nosné modely výuky AZ najdeš u těch "z pohledu IT osvícenějších " přímo na jejich stránkách - SKIplus, FSpS MU Brno...
  • u ostatních ve skriptech, knihách (jako ASML08 Apul) či na CD
  • a aktuální dostupnost interní literuratury je ideální a běžné dohledat pomocí různých IT vyhledavačů ;-)
Takže znovu: portál www.ceskaskolalyzovani.cz
dává na Tvé otázky poměrně jasné odpovědi (je-li někde napsáno doplňující literatura, znamená to doplňující literatura) a pokud čtenář odpovědi hledá a chce si je dávat vstřícně do souvislostí, vše tam najde..

.. a nad rámec toho nepůjdu z logických a výše uvedených důvodů ani já, tj.
nehodlám se zde dál přetahovat v planém nic neobohacujícím slovíčkaření - viz zásady :)..

takže přeji úspěch někde jinde a možná hned od začátku bez postranních úmyslů = s otevřeným hledím!

P.s. - během večera se potvrdilo, že jde o další opakování nepovedeného retra konzervativců... ! zásada 11+13 !


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní