17.12.2010 12:15:04 
 Title:   Re: Česká škola lyžování
 Name:   Jára
Vážený kolego,
nemyslím si, že bychom kohokoliv s kvalifikakcí IL označili za amatéra, natož za nevzdělance - každého korektně jednajícího kolegy si zde vždy vážíme !

Naopak si myslím, že označit
  • historický úvod k "technice a metodickým poznámkám"
  • a pedagogiku, která v části didaktiky i metodiky je jedním ze základních pilířů finální metodiky, tj. konkrétní výuky = toho jak na svahu konkrétně vyučujeme
za "omáčku" ukazuje na základní nepochopením ČŠL a možná i jistý "předpojatý" antagonizmus vůči ní, který bych nerad překonával.

Jak jsem již opakovaně psal, naše AZ vychází důsledně z ČŠL a celá problematika našeho nosného postupu výuky je zde myslím velmi podrobně rozebrána, včetně chémat..
  • a) naše učební texty jsou členěny do víc kapitol, aby daly "nováčkům" prvotní přehled před studiem nosných kapitol = Biomechaniky, Pedagogiky (didaktika+metodika) a Techniky+metodiky..
  • b) pravda, objem potřebných znalostí je větší a nestačí jen si texty stáhnout, prolétnout a některé části označit za "omáčku"
  • c) je naopak potřeba je nejen jednou přečíst, ale opravdu nastudovat a dát si pečlivě vše do souvislostí :)..
Stránky www.ceskaskolalyzovani.cz jsou stránkami o ČŠL a otázky k nim je vhodné klást přímo tam, nicméně nemám povědomí, že by kdekoli naznačovaly, že jde o oficiální stanovisko Interski vůči ČŠL. V tomto smyslu a kontextu předchozích příspěvků bych chtěl s omluvou konstatovat, že platí vše co jsem napsal, nechci to zde znovu vždy opakovat - viz bod c) výše - a rozhodně se nebudu přetahovat slovíčkařením či překonávat jakékoli případné antagonizmy.
K poslední otázce - jako zakládající člen IS ČR samozřejmě respektujeme dohodu o vzájemném uznávání kvalifikací a vše co z ní vyplývá. IL s kvalifiakcí jiného subjektu tedy může po absolvování doškolení a úspěšném přezkoušení získat kvalifikaci našeho AZ s platností na 5 let. Předpokladem všeho je vědět kdy a u koho tuto kvalifikaci získal !

Ergo základní dotaz - který subjekt vám kvalifikaci IL udělil a kdy?


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní