14.12.2010 16:32:37 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Česká škola lyžování a grafomanie :)
 Name:   Jára
Nevím, jestli všechny zase nenaštvu, ale psal jsem, že
_ ČŠL je otevřený, flexibilní, moderní a komplexní systém a myslel jsem to vážně.

Těžko lze předjímat, kam až se vyvinou případná kvalitní systematická rozpracování některých interních metodických postupů a diaktických metod preferovaných různými formálními i neformálními společenstvími lyžařů (zpětná vazba, průpravná cvičení, lyžování dětí, atd..). Jak už jsem psal, nemáme problém změnit názor, pokud někdo dokáže
  • předložit ucelený odborný materiál a provést k němu standardní důkazy.
Pravda, základy pilířů ČŠL = fyziky, biomechaniky ani pedagogiky... se moc za poslední roky nezměnily. Nicméně pokud kdokoli předloží seriozní odborný text, jsme kdykoli připraveni k diskuzi nad ním - jen se zatím nikdo o nic podobného nepokusil. Pokud se to změní, je s potěšením zdejší prostor k dispozici :).. a jsem přesvědčen, že seriozní podněty dokážeme nejen
  • prvotně projednat a připojit prostřednictvím samostatného portálu www.ceskaskolalyzovani.cz
  • ale přenést i do odborných komisí IS ČR.
Za nejhorší cestu i ztrátu času a potencionálu všech, považuji zbytečně se škorpit a pošklebovat navzájem na dálku a touhle změnou cesta nepochybně vede :)


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní