14.12.2010 15:06:55 
 Title:   Re: Re: Re: Česká škola lyžování a grafomanie :)
 Name:   Krab
Pokusím se lépe specifikovat dotazy:
1) Dejme tomu, že rozpracováváme další regulérní řadu, která nevychází z dosavadních. Už teď má ČŠL řady tři, snese a potřebuje ještě čtvrtou?
2) Čeká se pouze na reakce a příspěvky "zvenčí" nebo jsou i nějaké náznaky a snahy o aktualizace jádra ČŠL (oněch tří stávajících linií)?


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní