14.12.2010 11:50:31 
 Title:   Re: Česká škola lyžování a grafomanie :)
 Name:   Krab
"Přínosem by naopak rozhodně bylo kvalitní systematické rozpracování některých interních metodických postupů a diaktických metod preferovaných různými formálními i neformálními společenstvími lyžařů nad rámec základu ČŠL."

- Dobrá, kdo by to tak měl asi být, proč by to měl dělat a hlavně: jak by se řešilo, pokud by metodika nechtěla/nemohla deklarovat to, že vychází z ČŠL.
- Pokud má něco jít nad rámec, předpokládá se, že máme všichni základ v ČŠL. Co ale dělat, pokud se začíná metodika lišit hned po průpravě nebo dokonce už v ní?
- (mám konkrétně na mysli třeba aplikaci "Trnkova pluhu" na lyžování začátečníků)


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní