8.12.2010 13:30:11 
 Title:   Zásady diskuze..
 Name:   Admin
Codymu a dlaším tvrdohlavým autorům příspěvků porušujících níže uvedené zásady bych chtěl znovu připomenout, že příspěvky porušující zásady zdejší diskuze budou bez výjimek a vysvětlování přesouvány či mazány, zvláště při porušení zásad 2 a 3 !
  • Z2.. Diskutující přirozeně spolu mohou nesouhlasit, vzájemné napadání osob nebo skupin však nebude tolerováno.
  • Z3.. Na názory, s nimiž nesouhlasíš, nikdy nereaguj pouze jejich obecným zpochybněním. Pečlivě formuluj vlastní pohled na věc a místo silných slov nabídni silné ODBORNÉ argumenty.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní