6.12.2010 19:44:20 
 Title:   Hekrovský útok :)..
 Name:   Jára
.. minulé i aktuální hekrovské útoky pár komerčních pedagogů porušující níže uvedené zásady vyvolávají několik zajímavých otázek. Jedna z nejpodstatnějších je, proč nenacházejí odvahu otevřít na vlastních stránkách - třeba www.apul.cz - vlastní diskusi. První co všechny asi napadne je to, že by si nic podobného na vlastní oficiální stránky nemohli dovolit napsat ;)..

Takže znovu.. Zde očekáváme texty v dikci zásad 2 a 3:
  • Z2.. Diskutující přirozeně spolu mohou nesouhlasit, vzájemné napadání osob nebo skupin však nebude tolerováno.
  • Z3.. Na názory, s nimiž nesouhlasíš, nikdy nereaguj pouze jejich obecným zpochybněním. Pečlivě formuluj vlastní pohled na věc a místo silných slov nabídni silné ODBORNÉ argumenty.
Příspěvky, které nenaplňují tyto prvotní zásady je třeba psát jinam - viz zásady níže :)..


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní