7.11.2007 16:24:57 
 Title:   dvojce1
 Name:   David
ahoj všichni, i když jsem byl přesvědčen že hospůdku vpoho. stihnu, no tak nestihnu / jeden počíteč je proti/ D


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní