1.12.2008 13:12:24 
 Title:   Re: Re: HOSPŮDKA = poslední mazání roku 2008 !!!
 Name:   :))
Proboha co vsichni delate v te Plzni :o.. i Ty Kubo ?...
Nebo ze by emigrace ... ;)


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní