26.12.2007 18:39:22 
 Title:   Re: Re: Předozadní posuny
 Name:   Krab
Nahlédni o kus níže na "směšné pohyby", pokud jsi tak již neučinil. K bodům 1 a 2 jsem došel taktéž, další si nechám projít hlavou.
Zásadní problémy jsou dva: tření (odpor lyží) není v průběhu oblouku konstatntní a hlavně na konci a na začátku se lyžař nepohybuje po kruhové dráze .
Momentálně zkoumám dané jevy i prakticky a začínám mít pocit, že p-z pohyb souvisí hlavně s efektivním průhybem lyží.Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní