25.12.2007 23:34:17 
 Title:   Re: Předozadní posuny
 Name:   Mirek
Ahoj Krabe, pokud se máme někam dopracovat je nutné se zabývat vždy jen jedním pohybem a zjistit co způsobuje. Řešit všechny pohyby lyžaře najednou je marné, nelze to matematicky popsat, protože kombinací lyžařových pohybů je nekonečně mnoho. Proto jsem začal jízdou na šikmém svahu po kruhové dráze. Zatím jsem zjistil:
1) pokud lyžař jede kruhový oblouk s konstantním vkloněním s úhlem zatočení 180° tj. od vrstevnice přes spádnici do vrstevnice, bez odporu vzduchu a tření lyží o sníh, na šikmém svahu, nevznikají v předozadní rovině žádné výraznější momenty, pokud lyžař stojí kolmo nad lyžemi tj. spojnice těžiště lyžaře a kotníků je kolmá na lyže.
2) Pokud lyžař jede stejný oblouk jako v bodě 1), ale stojí vpředu či vzadu, vzniká moment vpřed či vzad, který je nejmenší v horní vrstevnici, roste až za spádnici a potom klesá k vrstevnici.
3) Pokud lyžař jede stejný oblouk jako v bodě 1), ale na počátku se vklání do oblouku a na konci se vrací zpět nad lyže, vzniká poměrně veliký klopný moment, který lyžaře při naklánění do oblouku předklání a při návratu nad lyže zaklání. Způsobuje to rozdílná rychlost těžiště lyžaře a lyží.
4) Pokud lyžař jede stejný oblouk jako v bodě 1), ale uvažuje se tření, vzniká klopný moment vpřed, který je závislý na součiniteli tření, síle do lyží a vzdálenosti těžiště lyžaře od lyží. Při konstantním součiniteli tření lze tření kompenzovat nakloněním o konstantní (třecí) úhel vzad.
5) Co způsobí odpor vzduchu je otázka, záleží na tom, kde působí výslednice odporu vzduchu, pokud je to v těžišti, odpor vzduchu lyžařovu předozadní rovnováhu neohrozí, působí-li nad těžištěm, bude lyžaře zaklánět, bude-li působit pod těžištěm, bude lyžaře předklánět.

To by zatím asi stačilo, zkus se na to podívat a napiš s čím a proč nesouhlasíš.
Hezké Vánoce. Mirek


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní