24.12.2007 15:32:58 
 Title:   Re: Re: Předozadní posuny
 Name:   Krab
Dělení v kotnících je nesmysl, bota je bočně tuhá, předozadně taktéž skoro, to dělení by mělo být asi v koleni.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní