23.12.2007 02:25:27 
 Title:   Re: Předozadní posuny
 Name:   Mirek
Posílám první obrázek, řeším v něm gravitaci/setrvačnost bez tření a odporu vzduchu, ne že by to tam být nemohlo, ale takto je to jednodušší. Tření a odpor vzduchu budu řešit později vzlášť.
Lyžař a gravitace


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní