20.12.2007 00:21:40 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Předozadní posuny
 Name:   Mirek
Snad o víkendu budu mít víc času, tak nakreslím obrázek, aby bylo jasné, že gravitace je v tom nevině...


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní