19.12.2007 05:58:53 
 Title:   Re: Re: Předozadní posuny
 Name:   Krab
Ale lyžař není pevné těleso, ale pružně až volně spojená dvojice různých mas, ve které se relativní zrychlení projeví. I drobné změny v rychlostech této nesourodé dvojice a následně působící momenty je třeba kompenzovat.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní