19.12.2007 00:31:41 
 Title:   Re: Předozadní posuny
 Name:   Mirek
Ahoj Krabe, tak jak píšeš v „KRABŮV PŘEDOZADNÍ NÁKLON“ setrvačné síly a zrychlení nefungují. Každému zrychlení tělesa odpovídá příslušná setrvačná síla, která je stejně velká jako síla která toto zrychlení vyvolala avšak opačného směru. Gravitační zrychlení působí na každý bod lyžařova těla a každý tento bod odpoví stejně velkou setrvačnou silou. Tíha G=m*g se pro zjednodušení umísťuje v těžišti tělesa. Setrvačná síla F=m*a působí též v těžišti, ale v opačném směru. Tyto síly jsou v rovnováze a těleso, ani lyžaře nikam nenaklání. Jiná situace nastává, pokud tě urychluje/zpomaluje síla působící mimo těžiště, rozjíždíš-li se rychle na motorce, staví se na zadní, moment M=F*r=m*a*r tě zaklání, kdežto při brzdění tě zase předklání, vidlice se zanořuje. Stejně tě setrvačnost předklání, když na lyžích najedeš na trávu, či kámen, ale je to dáno tím, že brzdná síla působí na skluznici lyží a setrvačná v těžišti na rameni „r“. A proto tě moment M=F*r, neboli M=m*a*r naklání vpřed, někdy až k pádu na ústa…
Teď musím jít spát, další snad zítra…


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní