18.12.2007 21:08:28 
 Title:   Předozadní posuny
 Name:   Krab
Koho to zajímá, našel jsem jednoduché vysvětlení. Opravy chyb avizujte, připomínky vítány.
Krabova fyzika


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní