16.12.2007 10:41:09 
 Title:   Re: Přístup na VOLNÝ WEBOVÝ prostror pro - Předozadní pohyb těžiště - Seminárky - Články -.. etc..
 Name:   Jára & Leník
Téma se zájmem stále sledujeme, jen se trochu ztrácíme ;-). Znovu
@ avizuji
volný www prostor pro
DELŠÍ příspěvky - SEMINÁRKY - vlastní ČLÁNKY k diskusi.. etc.

*.. kde najdete jak Ivanův prvotní článek, tak aktuální seminárky
*.. můžete si své texty sami upravit podle vývoje diskuse = odkazy zůstávají, ale otevře se opravený text
*.. můžete sami nahrát jiné svoje texty a do diskuze stačí vložit běžný odkaz - viz nápověda u nového příspěvku
FTP přístup (např. přes TotalComander) má tyto parametry:
.. * Relace : diskcarver
.. * Hostitel : ftp.volny.cz
.. * Jméno uživatele : diskcarver
.. * Heslo : 123456

@ avizuji také nápovědu u nového příspěvku pro
lepší a přehlednější FORMÁTOVÁNÍ vašich příspěvků v diskusi

*.. pomocí html tvarů (tagů) = písmen která napíšete mezi tyto <>, takže např.
*.. písmeno b mezi <> znamená začátek tlutého textu a znaky /b jeho konec
*.. písmeno u mezi <> znamená začátek podtrženého textu a znaky /u jeho konec
*.. písmeno i mezi <> znamená začátek šikmého textu a znaky /i jeho konec atd..
i nápovědu pro psaní odkazu?


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní