16.12.2007 08:29:18 
 Title:   Re: Re: Problematika předozadního pohybu těžiště
 Name:   Krab
Mirku, předpokládám, že pracuješ s dvojicí hmotných bodů (lyže+lyžař). Zajímá mě:
1) Jaký je Tvůj model deformace lyží a podložky?
Dumám nad efektem tření, resp. celém odporu prostředí vůči lyži; u pomalých a "pasivních" oblouků z klidu do klidu a z vrstevnice do vrstevnice je to hlavní faktor.
3) Zkoumal jsi energetickou bilanci? Jaký je efekt změn energií Ek a Ep, když dozadu=nahoru, kromě zpomalení lyžaře a zrychlení lyží?
4) V jednoduchém modelu mi vycházejí p-z pohyby jako kompenzace (předkompenzace) změny hybnosti. Mýlím se?


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní