16.12.2007 01:52:09 
 Title:   Re: Problematika předozadního pohybu těžiště
 Name:   Mirek
Ahoj Krabe, vezmu to rychle po bodech, potřebuju jít spát:
b) můj bod 4) je v podstatě klasické bruslení, šikmý odraz a místo přešlápnutí změna oblouku.
c) to nelze, pokud chceš řešit předozadní rovnováhu musíš pracovat se všemi podstatnými silami tedy i zdánlivými, protože tam jsou a nejsou zanedbatelné.
d) souhlasím, je nutné se zabývat dvěma shodnými po sobě následujícími oblouky.
e) to je problém, je to zatím to jediné, co skutečně způsobuje moment naklánějící lyžaře vpřed či vzad.
f) tření bych klidně zanedbal, to má podstatný vliv jen na smýkaný oblouk.
g) mám možnost si situaci na PC nasimulovat, tj. namodelovat a rozpohybovat. Můžu pak měřit a vynést do grafu všechny fyzikální veličiny ve všech spojeních (síly, momenty, pozici, rychlost, zrychlení).Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní