15.12.2007 19:11:53 
 Title:   Re: Re: Problematika předozadního pohybu těžiště
 Name:   Krab
Vím, už je skoro přeKrabováno, ale - koho to ještě zajímá:
a)Járo, popros pana tvůrce, ať převede popis obr. 22 do souladu se zobrazenými vektory, třecí síla v oblouku nutně působí po tečně, nikoliv v rovině kolmé, pak by to mohla být FAK, u prohnuté lyže event. ještě i další síly. Co je to ta síla FL? výslednice působení gravitační a zdánlivé odstředivé? Vysvětlete mi někdo, proč mají vektory sil různé začátky?
TO MIREK:
b)Mirku, Tvůj bod 4) je skoro tautologie.
c)Pro správný náhled navrhuji pohybovat se výhradně v okruhu sil skutečných a uvažovat jejich změny v průběhu oblouku a vlivem rychlosti.
d)Vyčleňme první oblouk s rozjezdem z klidu, platí jiná pravidla.
e)Pro začátek pomineme efekty bodu 4)rychlost lyže-lyžař
f)Třecí koeficienty (dle wikip) odhaduji tak na 0,09 klidový a 0,015 při pohybu, ale ve skutečnosti ještě méně kvůli odtávání - pak je to spíše odpor prostředí.
g) Máš nějakou fintu jak korektně pracovat s vektory změny (třeba změna zrychlení)?


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní