15.12.2007 12:53:16 
 Title:   Re: Re: Problematika předozadního pohybu těžiště
 Name:   Krab
... u carv oblouku v závěru ke zvyšování tření DOCHÁZÍ! Lyže se narovnává a nejede čistě po celé hraně, zvl. pokud konec oblouku vypustíme do jízdy šikmo popř. nad konstrukční rádius a nestihneme/nebudeme chtít zavčasu odhranit. Dalším případem jsou hodně tvrdé lyže.
Při malé rychlosti poblíž vrstevnice navíc převáží nutnost kompenzace "zesvažné" složky F1 gravitační síly nad komp. zdánlivé síly odstředivé, kterou ale řešíme stejným přikloněním lyží ke svahu. Toto ale musí vždy dosahovat jisté minimální hodnoty tak, aby se hrany do podložky zařízly a nedocházelo k sesouvání ze svahu - nehledě na poloměru oblouku. To je ten paradox jízdy po hranách šikmo.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní