15.12.2007 10:38:54 
 Title:   Re: Problematika předozadního pohybu těžiště
 Name:   Mirek
Ano, Krabe, setrvačné síly jsou síly zdánlivé, nikdy nepůsobí samy, vždy jsou vyvolány stejně velkou silou opačného směru. Proto, pokud hovoříš o setrvačné síle, je nutné si říct, která síla ji vyvolala. Na lyžaře jich působí víc:
1) TŘECÍ SÍLA LYŽÍ: působiště jsou lyže díky vzdálenosti těžiště od lyží vzniká klopný moment vpřed. U smýkaného oblouku se třecí síla v závěru oblouku zvyšuje, proto mírný záklon není od věci. U carvingového oblouku ke zvyšování třecí síly v závěru oblouku nedochází, tak toto důvod pro záklon nebude.
2) ODPOR VZDUCHU: působiště síly přibližně v těžišti, nebo lehce nad ním, předpokládám že odpor vzduchu lyžaře spíše zaklání, u krátkého slalomového oblouku lze zanedbat u dlouhého obřákového nebo rychlejšího může mít podstatný vliv.
3) ROZDÍL RYCHLOSTI LYŽAŘ – LYŽE: u tohoto je nutné uvažovat i o hmotnosti lyží, bot a spodní části nohou. Když se pomalejší lyžař vrací nad lyže, lyže ho urychlují a on zároveň zpomaluje lyže. Vzniklý moment při návratu nad lyže lyžaře zaklání, při naklánění do oblouku předklání.
4) Pokud lyže urychluješ zabíráním do lyží v průběhu oblouku mírně vzad, vzniklý moment tě také zaklání a zároveň posouvá těžiště vzad.

Asi to nejsou všechny síly působící v carvingovém oblouku v předo-zadní rovině, ale asi ty nejdůležitější.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní