14.12.2007 21:02:02 
 Title:   Re: Problematika předozadního pohybu těžiště
 Name:   Krab
Dobře oře mistr Ivan. Došel jsem k témuž: za normálních podmínek se posunem těžiště vpřed vyrovnává setrvačnost, která působí směrem vzad, pohybem těžiště vzad se kompenzuje setrvačnost při zpomalování.
Důležitou roli pak hraje provedení - při rychlých pohybech je lépe uvažovat v intencích vektorů zrychlení a nikoliv sil.
Pro úplnost: setrvačná a odstředivá síla jsou přísně encyklopedicky vzato síly zdánlivé.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní