11.12.2007 02:49:33 
 Title:   Re: Předozadní pohyb těžiště - simulace
 Name:   Krab
Pokud nebudeme mít relevantní=empiricky zjištěné rychlosti v různých částech oblouku, tak budeme vařit z vody.
Mj. se mi asi podařilo sestavit interpretovatelný model dynamického oblouku (do spádnice zrychlování, pak zpomalování, kolem 2g max. odstř. síla), který by potřebu předklonu/záklonu a vklonění vysvětloval jen vektorovými součty. Včetně efektu šutru na lyžích. A líp by asi chodil pro brutální cross-under.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní