11.12.2007 01:20:04 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Předozadní pohyb těžiště a setrvačnost
 Name:   Mirek
Setrvačná síla je v rovnováze se složkou gravitace ve směru pohybu a odstředivou sílu vyrovnává vektorový součet síly od lyží a gravitace.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní