11.12.2007 01:13:56 
 Title:   Předozadní pohyb těžiště - simulace
 Name:   Mirek
Járo, psát něco mezi pozvánky na pivo mi přijde zbytečný, myslím, že si to může přečíst každý, kdo chce řešit předo-zadní pohyb těžiště. Uznávám, že mé závěry nebudou takové, jaké potřebuješ, ale co naplat, fyzika je fyzika.
O víkendu jsem nasimuloval jízdu lyžaře po svahu o sklonu 20°, zatáčkou o poloměru 12m, za působení gravitace a s počáteční rychlostí 10m/s (36km/hod.). Lyžař má 75kg, měří 180cm a je štíhlého obdélníkového tvaru. Lyže mají 5kg i s botama.
A teď co jsem zjistil:
1) pokud lyžař jede s konstantním vkloněním 45°, v horní vrstevnici na něj žádný klopný moment v předo-zadním směru nepůsobí. Ten vzniká až za ní a roste postupně až do spádnice, kdy je největší a pak zase klesá do nuly v dolní vrstevnici. Má směr dopředu, tj. tlačí lyžaře do předklonu, ale je velmi malý a vyruší ho sebemenší záklon.
2) zajímavější situace nastává, pokud lyžař mění vklonění, nahoře se naklání do oblouku a dole se zase narovnává. Tady vznikají nemalé momenty tak, jak o tom psal Ivan. Při vklánění do oblouku vzniká klopný moment vpřed, který lyžaře předklání a v závěru oblouku při návratu lyžaře nad lyže vzniká moment vzad, který se snaží lyžaře zaklonit. Ten klopný moment v závěru oblouku je tak silný, že i při předklonu 5° působí ještě výsledný moment vzad. Dobu na přechod vklonění z 45° do nuly jsem vzal 1 sec, což zas není nijak rychle. Lyžař má konstantní vzdálenost těžiště od lyží, takže se jedná o cross-over.
3) ZÁVĚR: Z toho, co jsem zjistil, ideální stav z pohledu namáhání lyžařových nohou, tj. BIOMECHANIKY, je v začátku oblouku být v neutrálu, či mírně vzadu, protože klopný moment vzniklý vkloněním do oblouku mě předkloní a v závěru oblouku být s těžištěm vpředu, protože mě vzniklý klopný moment zase narovná zpět do neutrálu.
Já vím, z hlediska lyží a lyžování je to absolutní hovadina, ale ty momenty dle bodu 2) tam vznikají, to je fyzika. Obávám se, že samotná fyzika potřebu těžiště vzadu nezdůvodní. Je třeba hledat v potřebách lyží (viz. Krab) a v důvodech, které shrnul Ivan, případně hledat další…


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní