11.12.2007 01:10:23 
 Title:   Re: Re: Re: Předozadní pohyb těžiště a setrvačnost
 Name:   Krab
Už jsem si večer zkoušel vyrobit vektorový součet grav.+odst.+setrvačná, ale má to jednu podivnost: pokud budu pro jednoduchost uvažovat oblouk tvaru kruhové úseče, složku grav. za konstantu, pohyb za rovnoměrný, tedy rychlost a tím i setrvačnou sílu za konstantu a nakreslím si výslednice síly pro různé fáze oblouku, křivka spojující výslednice sil bude mít prapodivný tvar. Pokud bych uvažoval změny rychlosti, bude ještě podivnější. Stejně tak se bude velmi měnit pro různé rychlosti.
Podumám, jak to interpretovat, chybějícím vektorem je asi síla vyvíjená aktivitou lyžaře, která by křivku uvedla do přiměřené podoby.
P.S. Podívejte se pro pobavení na model FAMULUS a dvojkyvadlo.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní