10.12.2007 22:32:09 
 Title:   Re: Re: Předozadní pohyb těžiště a setrvačnost
 Name:   Honza
Vzhledem k poslední diskuzi zřejmě půjde o to, kdy ten pohyb není rovnoměrný ale v okolí spádnice se zrychluje a mezi tím opět zpomaluje. V tom se projeví hybnost soustavy lyžař - lyže. Takže půjde v podstatě o setrvačné síly ve směru jízdy. Takže by se vlastně nakonec ukázalo, že setrvačná síla v ukončení oblouku působí ve směru jízdy a tak nám pomáhá dostat těžiště zpět zezadu dopředu.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní