30.10.2009 09:12:30 
 Title:   Re: Re: Salomon stahuje vázání z trhu
 Name:   Honza
Máš pravdu, překlady do češtiny obvykle stojí za houby. Já vždycky hledám anglický (příp. německý) originál, v českých textech jsou často nepřesnosti, nejasné formulace a i hrubé chyby. Firmy bohužel překlady zadávají překladatelům, kteří sice znají jakž takž daný jazyk, ale neorientují se vůbec v dané problematice. Hlavně že jsou levní a mají krátké dodací lhůty. Bohužel.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní