7.2.2009 01:45:01 
 Title:   Re: Re: Re: Atomic kvůli (známým) problémům stahuje stará vázání
 Name:   ivan
Ano, tak to bylo u nás řečeno. Nejsem tím, kdo o tom rozhoduje. Jak to (ne)účtují jinde, nevím.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní