20.4.2008 22:20:12 
 Title:   Re: Diskuse k šířce lyží
 Name:   Jára
Noo.. pro nás bych asi viděl tu diskusi raději/přínosnější přímo zde, s následnou vazbou k výuce = vyučujícímu i klientovi..


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní