19.4.2008 12:15:34 
 Title:   Re: Re: Odborné znalosti instruktora - pojmy
 Name:   ivan
Rozdíl je přece v tom, jak jarda píše, jestli jde
1. o náklon JEN KOMÍNU vůči stále stejně postavenému spodku skeletu včetně podešve boty (tzv. canting podle výrobců, přesněji třeba onen zmíněný cuff alignment), nebo
2. o naúhlování (naklonění) celé boty, tedy včetně spodku skeletu (což byl původní význam termínu "cant" už předtím, než u bot vznikla možnost naklánět komín).
Toto druhé lze docílit několika způsoby, např. náklonem vázání nebo náklonem boty.
Cílem může být jak dosažení ideální roviny, tak i případné záměrný úhel.
Naproti tomu možnost naúhlování komínu slouží především k respektování individuálního stranového úhlu mezi bércem a chodidlem (nohy do X či O).


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní