17.4.2008 08:52:19 
 Title:   Re: Odborné znalosti instruktora
 Name:   Jára
JO.. tak to je velká myšlenka a velká výzva a ta poslední věta je rozhodně veeelká pravda... doufám jen, že to nezapadne, ale naopak to v této lajně proberem :-D


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní